Tour De Tietema BV - Cookies en privacybeleid​

Wij gebruiken cookies

We kunnen deze plaatsen voor analyse van onze bezoekersgegevens, om onze website te verbeteren, gepersonaliseerde inhoud te tonen en om u een geweldige website-ervaring te bieden. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken opent u de instellingen.

Wat zijn cookies?

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, wordt toestemming aan uw computer of mobiele apparaat gevraagd om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zorgen ervoor dat u tijdens uw bezoek aan onze online winkel ingelogd blijft, dat alle items in uw winkelwagen blijven, dat u veilig kunt winkelen en dat de website soepel blijft lopen. De cookies zorgen er ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw voorkeuren kunnen onze eigen cookies bovendien worden gebruikt om u gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Wat voor soort cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Sommige van de volgende acties kunnen worden uitgevoerd met behulp van deze cookies.

Bewaar artikelen in een winkelwagentje voor online aankopen
- Bewaar uw cookievoorkeuren voor deze website
- Bewaar taalvoorkeuren
- Log in op onze portal. We moeten controleren of je bent ingelogd.

Prestatie cookies
Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, ook wel analytische cookies genoemd. We gebruiken deze gegevens voor prestaties en website optimalisatie.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor meer functionaliteit voor onze websitebezoekers. Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze externe dienstverleners of onze eigen website. De volgende functionaliteiten kunnen al dan niet worden geactiveerd wanneer u deze categorie accepteert.
- Live chat services
- Bekijk online video's
- Social media sharing buttons
- Login op onze website met social media

Advertentie / Tracking cookies
Deze cookies worden ingesteld door externe advertentiepartners en worden gebruikt voor het profileren en volgen van gegevens op meerdere websites. Als u deze cookies accepteert, kunnen we onze advertenties op andere websites tonen op basis van uw gebruikersprofiel en voorkeuren. Deze cookies slaan ook gegevens op over hoeveel bezoekers onze advertenties hebben gezien of erop hebben geklikt om advertentiecampagnes te optimaliseren.

Tour de Tietema B.V. spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar websites te beschermen. Lees dit privacy statement eerst zorgvuldig helemaal door voordat u gebruik gaat maken van de websites.

1. Definities

Tour de Tietema Tour de Tietema B.V.
Popovstraat 70
8013 RK Zwolle

Dit privacy statement is ook van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door Tour de Tietema B.V. en op verwerkingen van dochterondernemingen in Nederland, België en Frankrijk.

Geldende Privacywetgeving: Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) de Uitvoeringswet AVG en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen een Klant en Tour de Tietema of een derde betreffende de koop en levering van producten.

Persoonsgegeven: Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door Tour de Tietema.

Privacy statement: Het onderhavige Privacy statement.

Verwerking: Een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel  van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker: Degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Website: Alle websites van Tour de Tietema.

Websitebezoeker: Met de websitebezoeker wordt de degene bedoeld die gebruik maakt van de Websites van Tour de Tietema.

2. Toepasselijkheid Privacy statement

2.1. Dit Privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van de Website en regelt de verwerking van Persoonsgegevens via de Website.

2.2. De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Tour de Tietema is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1. Tour de Tietema kan uw Persoonsgegevens via verschillende bronnen verzamelen, zoals: rechtstreeks van u, van andere gebruikers, van wederverkopers en distributeurs, van onze leveranciers, van onze dienstverleners, van informatieproviders van derde partijen, van onze dochterondernemingen en via de werking van de Website.

3.2. Tour de Tietema kan de volgende Persoonsgegevens Verwerken:

Naam- en adresgegevens;
Gegevens over bestelling (aankoopinformatie en -geschiedenis);
E-mailadres;
Gebruikersnaam en wachtwoord;
IP-adres;
Betaalgegevens;
Telefoonnummer;
Locatiegegevens;
MAC-adres;
Curriculum Vitae (in geval van sollicitaties);
Een combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt om toegang te verkrijgen tot onze Website;

- Overige informatie die door u wordt achtergelaten via ons contactformulier.

3.3. Tour de Tietema zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving.

3.4. Tour de Tietema zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in dit Privacy statement.

4. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

4.1. Tour de Tietema verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

 1. Uitvoering Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u gaan. Indien u een bestelling plaatst, worden uw Persoonsgegevens door Tour de Tietema verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de orders en betalingen, het bezorgen van producten en het innen van openstaande vorderingen. Er worden niet meer Persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
 2. Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien u een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of voor het bedrijfsbelang van Tour de Tietema (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 3. Marketingdoeleinden: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Tour de Tietema vraagt Tour de Tietema altijd uw voorafgaande toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor mailings. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is voor Tour de Tietema noodzakelijk voor het uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 4. Klantenservice: Indien u gebruikt maakt van de klantenservice zijn worden uw Persoonsgegevens gebruikt om u klantenservice te bieden. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Tour de Tietema (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 5. Trainingen en events: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt als u zich heeft aangemeld om deel te nemen aan trainingen of events georganiseerd door Tour de Tietema of door Tour de Tietema ingeschakelde derden. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is voor Tour de Tietema noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Tour de Tietema heeft voor het volgen van een training of het deelnemen aan een event (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
 6. HR-activiteiten: Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien u reageert op een vacature. Deze gegevens worden ook gebruikt ten behoeve van communicatie over (lopende) sollicitaties. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Tour de Tietema (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
5. Verwerkingen van persoonsgegevens door derden

5.1. Tour de Tietema deelt uw Persoonsgegevens slechts met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van Persoonsgegevens. Op die manier zorgt Tour de Tietema ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van Websitegebruikers waarborgen.

5.2. Tour de Tietema kan uw Persoonsgegevens delen met haar dochterondernemingen. Tour de Tietema kan uw Persoonsgegevens ook delen met andere bedrijfseenheden die ook producten of diensten aanbieden onder het merk Tour de Tietema of een van onze andere merken, alsmede leveranciers, kredietverzekeraars, banken/payment service providers en transporteurs. Onze dochterondernemingen en bedrijfseenheden zullen uw Persoonsgegevens op een wijze gebruiken die in overeenstemming is met dit Privacy statement.

6. Beveiliging

6.1. Tour de Tietema neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2. Tour de Tietema bewaart uw Persoonsgegevens op servers in de Europese Economische Ruimte. Indien en voor zover Tour de Tietema Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Een kopie van de  overeengekomen standaardbepalingen kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar: support@tourdetietema.nl.

7. Bewaartermijnen

7.1. Tour de Tietema bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze Persoonsgegevens verzamelt, of indien relevant, gedurende de minimale fiscale bewaartermijn. Indien u vragen hebt over de bewaartermijnen, kunt u contact opnemen met de Compliance Officer van Tour de Tietema door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: support@tourdetietema.nl.

7.2. U kunt Tour de Tietema verzoeken de Persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Tour de Tietema de Persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft Verwerkt, zal Tour de Tietema de Persoonsgegevens verwijderen.

8. Cookies

8.1. Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt Tour de Tietema gebruik van cookies.

8.2. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Tour de Tietema gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

 • Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;
 • Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Tour de Tietema de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Tour de Tietema gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.
 • Tracking cookies: Met deze cookies kunnen we terugkerende bezoekers aan onze sites herkennen. Door een anonieme, willekeurig gegenereerde identificatie te vergelijken, houdt een traceercookie bij waar gebruikers van onze websites vandaan komen, welke zoekmachine ze hebben gebruikt, op welke link ze hebben geklikt, welke zoekwoorden ze hebben gebruikt en waar ze zich bevonden toen ze de website openden. Door deze gegevens te volgen, kunnen wij onze website verbeteren.

8.3. De opsomming van alle gebruikte tracking en analytische cookies staat beschreven in onze Cookieverklaring.

8.4. Voor zover wettelijk vereist zal Tour de Tietema de ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de Websitebezoeker vragen via de cookie pop-up. Voor de noodzakelijke functionele cookies is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Websitebezoeker vereist.

8.5. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen cookies die per sessie worden gebruikt (elke keer dat u een website bezoekt en nadat u deze verlaat verlopen ze) en cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen (soms voor een paar uur, soms voor een jaar of langer) en die niet verwijderd worden wanneer de browser afgesloten wordt. De programmatuur van Tour de Tietema is zodanig ingericht dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruik. Cookies tasten het systeem van de Websitebezoeker niet aan en beschadigen evenmin de files van de Websitebezoeker.

8.6. Als je helemaal niet wil dat er cookies op jouw computer worden geplaatst, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je de cookies die al zijn geplaatst laten verwijderen. Raadpleeg de handleiding van jouw browser om de instellingen aan de passen.

9. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Graag wijzen wij u erop dat u de volgende rechten hebt:

 1. wanneer u toegang, correctie, update of verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst, kunt u dit op elk moment verzoeken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze tekst worden gegeven;
 2. daarnaast kunt u protesteren tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of overdracht van uw Persoonsgegevens aanvragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze tekst worden gegeven;
 3. u hebt op elk willekeurig moment het recht om u uit te schrijven van marketingcommunicaties. U kunt dit recht uitoefenen door op de link uitschrijven of opt-out te klikken in de marketing e-mails die we naar u sturen. Als u zich wilt uitschrijven van andere marketingvormen (zoals postale marketing of  telemarketing) neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze tekst worden gegeven;
 4. wanneer we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd. Het heeft ook geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens die op basis van juridische gronden inzake verwerking, anders dan toestemming, wordt uitgevoerd;
 5. u hebt het recht een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij reageren op alle verzoeken die wij van personen ontvangen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen volgens de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

10. Overige bepalingen

10.1. Tour de Tietema is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Tour de Tietema als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

10.2. Tour de Tietema behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Dit Privacy statement werd het laatst gewijzigd en herzien op 5 maart 2021.

10.3. Indien een bepaling uit dit Privacy statement in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

11. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de privacy procedures van Tour de Tietema, de verzameling of het gebruik van uw Persoonsgegevens, of u wenst toegang tot uw Persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via:

Tour de Tietema B.V.
t.a.v. de Compliance Officer
Popovstraat 70
8013 RK Zwolle

Of per e-mail: support@tourdetietema.nl